Издаване на справка от ЦРД

13.10.2013

Издаването на справки от ЦРД става във всяка кантора на частен съдебен изпълнител в страната, както и в Камарата на ЧСИ. Справката обхваща всички изпълнителни дела, образувани при частни съдебни изпълнители.