Контакти

Камара на частните съдебни  изпълнители.

Адрес: гр. София
1000 община Възраждане
ул. Пиротска №7, ет. 4

Телефони и факс:
тел.:  +359 2 980 77 32
+359 2 980 82 58
Факс: +359 2 980 77 32

Web и ел.поща:
www.bcpea.org; registry@bcpea.org

Обратна връзка

Изпрати