Регистрация

Регистрирай се като частно лице, юридическо лице или търговец

Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната.

Запознайте се с Политиката за поверителност на КЧСИ във връзка със защитата на личните данни. С отказа си да приемете Политиката ни, Вие прекратявате процеса на регистрация в сайта на КЧСИ.

Съгласен съм ✔

Не съм съгласен ❌

Регистрирай се като корпоративен клиент

Всички Корпоративно клиенти могат да се регистрират и да получават справки за наличието или не на висящи изпълнителни дела, чрез отдалечен електронен достъп, без необходимост от издаване на справките от частен съдебен изпълнител.

Регистрация >>