За регистъра

прочети повече >>

Централният регистър на длъжниците /ЦРД/ към Камарата на Частните съдебни изпълнители на Република България представлява централизирана база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители. Справка от регистъра може да бъде издадена в кантората на всеки частен съдебен изпълнител, а за корпоративни клиенти при условията на закона за защита на личните данни и след предварително одобрение и сключване на договор с Камарата на частните съдебни изпълнители чрез отдалечен електронен достъп до регистъра.   Камарата на ЧСИ създаде и поддържа електронен Централен регистър на длъжниците /ЦРД/. Той представлява национална база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частните съдебни ...

Важна информация

Такса за справка

Справката се отнася за цялата страна, като считано от 01.05.2023 г. нейната цена е в размер на 24.00 лв. с ДДС, платима по специално предназначена за целта сметка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА...

Издаване на справка от ЦРД

Издаването на справки от ЦРД става във всяка кантора на частен съдебен изпълнител в страната, както и в Камарата на ЧСИ. Справката обхваща всички изпълнителни дела, образувани при частни съдебни...

Контакти

Камара на частните съдебни  изпълнители.

 

Адрес: гр. София
1000 община Възраждане
ул. Пиротска №7, ет. 4

 

Телефони и факс:
тел.:  +359 2 980 77 32
+359 2 980 82 58
Факс: +359 2 980 77 32

 

Web и ел.поща:
www.bcpea.org; registry@bcpea.org