Издаване на справки, изискани от Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти са всички банкови и небанкови финансови институции, застрахователни и лизингови компании, агенции за приходи и други лица с необходимост да извършват множество справки. Всички те могат да се регистрират и да получават справки за наличието или не на висящи изпълнителни дела, чрез отдалечен електронен достъп, без необходимост от издаване на справките от частен съдебен изпълнител. Справката се отнася за цялата страна. Справки от Регистъра на длъжниците се извършват за търговци, физически и юридически лица. Корпоративните клиенти, ще получават отдалечен електронен достъп при стриктно спазване на закона за защита на личните данни, след предварително одобрение от Камарата на частните съдебни изпълнители и сключване на договор. Обработката на личните данни от корпоративния клиент само според изискванията и целите на закона подлежи на последващ контрол от камарата.

Цената на услугата „Предоставяне на справка от ЦРД” зависи от броя на издадените справки през месеца и се заплаща в края на месеца по специално предназначената за целта сметка на Камарата на частните съдебни изпълнители. Корпоративните клиенти ще заплащат и годишна такса за управление. Конкретните цени се определят от „Тарифа за таксите на услугите от ЦРД“ приета с решение на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Стъпки за издаване на справка

 • 1. Заявка за регистрация

  1. Изберете Регистрация
  2. Изберете регистрацията, отговаряща на Вашия статус.
  3. Впишете Вашето потребителско име, което трябва да бъде минимум 3 символа включващи A-Z, 0-9, '_'
  4. Впишете Вашата парола, която трябва да бъде минимум 6 символа
  5. Повторете паролата
  6. Впишете организацията, от която ще правите исканията
  7. Впишете ЕИК на организацията
  8. Впишете регистрационен номер по ДДС
  9. Впишете МОЛ на организацията
  10. Впишете лице за контакти
  11. Впишете телефон за контакти
  12. Впишете имейл за контакти
  13. Впишете град по регистрация
  14. Впишете адрес по регистрация
  15. Изберете бутона Регистрация

 • 2. Подаване на документи
 • 3. Подписване на договор
 • 4. Справка
 • 5. Масови справки
 • 6. Плащане