Издаване на справки, изискани от Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти могат да бъдат банкови и небанкови финансови институции, застрахователни и лизингови компании, мобилни оператори и други лица с необходимост да извършват множество справки. Корпоративните клиенти получават отдалечен електронен достъп след предварително одобрение от Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители, сключване на договор и при стриктно спазване на закона за защита на личните данни. Одобрените от Съвета на КЧСИ корпоративни клиенти могат да получават справки за наличието или не на висящи изпълнителни дела, чрез отдалечен електронен достъп, без необходимост от издаване на справките от частен съдебен изпълнител. Справката се отнася за цялата страна. Справки от Интеграционната платформа за изпълнителни дела (ИПИД) се извършват за търговци, физически и юридически лица. Обработката на лични данни от корпоративен клиент само според изискванията и целите на закона, подлежи на последващ контрол от Камарата.

Цената на услугата „Предоставяне на справка от ИПИД (ЦРД)” за корпоративен клиент зависи от броя на издадените справки през месеца и се заплаща в края на месеца по специално предназначената за целта сметка на Камарата на частните съдебни изпълнители. Корпоративните клиенти заплащат и годишна такса за управление на акаунт. Конкретните цени се определят от „Тарифа за таксите на услугите от ИПИД (ЦРД)“, приета с решение на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Стъпки за издаване на справка

 • 1. Заявка за регистрация

  1. Изберете Регистрация
  2. Изберете регистрацията, отговаряща на Вашия статус.
  3. Впишете Вашето потребителско име, което трябва да бъде минимум 3 символа включващи A-Z, 0-9, '_'
  4. Впишете Вашата парола, която трябва да бъде минимум 6 символа
  5. Повторете паролата
  6. Впишете организацията, от която ще правите исканията
  7. Впишете ЕИК на организацията
  8. Впишете регистрационен номер по ДДС
  9. Впишете МОЛ на организацията
  10. Впишете лице за контакти
  11. Впишете телефон за контакти
  12. Впишете имейл за контакти
  13. Впишете град по регистрация
  14. Впишете адрес по регистрация
  15. Изберете бутона Регистрация

 • 2. Подаване на документи
 • 3. Подписване на договор
 • 4. Справка
 • 5. Масови справки
 • 6. Плащане