Издаване на справки, изискани от физически лица, юридически лица и търговци

Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната. Справката се отнася за цялата страна.

Справки от Регистъра на длъжниците се извършват, както за лицето, което е подало искането (лично или чрез пълномощник), така и за търговци и други юридически лица, независимо кой е молителят. Съобразявайки изискванията на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни по отношение на едноличните търговци, когато молителят е лице различно от търговеца, могат да се правят справки само по техния ЕИК, не и по ЕГН на физическото лице.

Цената на услугата „Предоставяне на справка от ЦРД”, считано от 01.05.2023 г., е в размер на 24.00 лв. с вкл. ДДС, платима по специално предназначена за целта сметка на КЧСИ.

Стъпки за издаване на справка

 • 1. Регистрация

  За да създадете искане от физическо лице, юридическо лице или търговец е необходимо първо да направите регистрация по следния начин:

  1. Изберете Регистрация
  2. Изберете регистрацията отговаряща на вашия статус.
  3. Впишете Вашето потребителско име, което трябва да бъде минимум 3 символа включващи a-z и цифри 0-9, изписани единствено с малки символи
  4. Впишете вашата парола, която трябва да бъде минимум 6 символа, изписани единствено с малки символи
  5. Повторете паролата
  6. Изберете бутона „Регистрация“.

  С това процедурата по регистрирация приключва.

 • 2. Попълване на искане
 • 3. Издаване номер на искане
 • 4. Плащане
 • 5. Получаване на справка от Частен съдебен изпълнител